GALLERIES

  Jack Russell

  Jack Russell Ruwhaar Blossomjacks by Agnes Polleunis at Kersbeek-miskom.

  De jack russell is een kleine, dappere, vriendelijke en onvervaarde terriër. Volgens de rasstandaard moet hij tussen de 25 en 30 cm meten, is hij overwegend wit van kleur, met bruine en/of zwarte aftekeningen en heeft hij een stugge, gladharige of ruwe vacht.

  In 2008 startten wij met het fokken van ruwharige jack russelltjes. In de toekomst zullen wij ook gladhaartjes fokken.

  Onze hondjes behaalden allemaal hun sociale test, nemen deel aan het gehoorzaamheidsprogramma van de Glabbeekse Hondenschool en behaalden diverse kampioenschapstitels op Internationale Hondenshows.

  Af en toe fokken wij een nestje. Onze moedertjes voldoen aan alle gevraagde gezondheidsnormen en ook de vaders moeten hier aan voldoen. Bovendien moeten zij een vriendelijk en verdraagzaam karakter hebben. De ouderdieren en pups hebben alle een LOSH stamboom.

  We fokken, heel kleinschalig, in huiselijke kring en hechten veel belang aan een goede socialisatie van de pups. Op die manier vertrekken ze zelfzeker en vol vertrouwen naar wie hun voldoende tijd en vriendschap, veel geduld en een consequente opvoeding kan geven.

  Meer info via www.blossomjacks.com

  Le jack russell est un petit terrier courageux, sympathique et sans égal. Selon le standard de la race, il doit mesurer entre 25 et 30 cm, il est principalement de couleur blanche, avec des marques brunes et / ou noires et il a un pelage raide, lisse ou rugueux.

  En 2008, nous avons commencé à élever Shaggy Jack Russell. À l’avenir, nous allons également reproduire des poils lisses.
  Nos chiens ont tous réussi leur test social, participent au programme d’obéissance de la Glabbeek Dog School et ont remporté divers titres de champion lors d’expositions internationales.

  Nous élevons parfois une portée. Nos mères respectent toutes les normes de santé requises et les pères doivent également les respecter.
  En outre, ils doivent être amicaux et tolérants.
  Les parents et les chiots ont tous un pedigree LOSH.

  Nous élevons, à petite échelle, dans un cercle simple et attachons une grande importance à la bonne socialisation des chiots. De cette façon, ils repartent confiants et confiants à qui ils peuvent leur donner suffisamment de temps et d’amitié, beaucoup de patience et une éducation constante.

  Plus d’infos sur www.blossomjacks.com

  BY:
  admin
  ×
  november 29, 2019