GALLERIES

  Mini Bull Terriër

  Miniatuur Bull Terriër Perle de l'amitié by Yvonne Timmermans-Derksen at Kessenich.

  Karakter:
  De Miniatuur Bull Terriër heeft, net als zijn grote broer de Bull Terriër, te kampen met vooroordelen die er zijn over “vechthonden”. Wie het ras echter kent, heeft juist een enorme waardering voor het fijne karakter. In het gezin gedragen zij zich zeer sociaal, vrij gehoorzaam en rustig. Het zijn geen al te goede waakhonden, want ze slaan maar weinig aan. Over het algemeen zijn ze heel flegmatiek van karakter. Bezoek is van harte welkom. Ook de omgang met andere huisdieren is meestal geen probleem. Van de eigenaar wordt wel enig inzicht geëist in het specifieke Bullen karakter.
  Evenwichtig en in staat zich sociaal en gedisciplineerd te gedragen. Hoewel koppig, bijzonder goed in de omgang met mensen. Toch geen hond die zomaar voor iedereen geschikt is. Opvoeding door de hond te drillen en met harde hand te corrigeren kan het karakter volledig verknoeien. De Miniatuur Bull Terrier vraagt een consequente waarbij in principe het gebruik van de stem voorop staat. Fysiek zijn mini’s behoorlijk hard, dit in contrast met zijn oh zo tere zieltje. Hem de hemel in prijzen bij correct gedrag, is een prima manier om hem te gehoorzamen. Geduld en humor, plus een gezonde dosis (wederzijds) respect, zijn de ingrediënten voor een lang leven samen met de fijnste kameraad die je je kunt voorstellen. Een Miniatuur Bull Terrier is een zeer aanhankelijke hond. Het houden van meerdere honden tegelijk vergt dan ook behoorlijk wat fijngevoeligheid van de eigenaar.
  Fokken met een doel!
  De Miniatuur Bull terriër is een vriend voor het leven!
  Ons doel is het kleinschalig fokken van gezonde, stabiele Miniatuur Bull Terriërs waar de eigenaar veel plezier aan zal beleven. Dit doen we uitlsuitend met selectieve bloedlijnen. De eerste prioriteit bij het maken van een combinatie is gezondheid en het rastypisch te houden, in zowel uiterlijk als karakter, zodat het ras behouden blijft zoals deze nu is.
  Wij fokken uitsluitend Miniatuur Bull Terriërs volgens de reglementen van De KMSH, met de daarbij behorende gezondheidstesten. Ook zijn we lid van de rasvereniging B.T.C.B.
  Gezondheid is de eerste stap. Wij hebben de volgende testen laten uitvoeren met goed resultaat: PLL • UPC • PKD • LP • LAD • Doppler • Patella. Onze honden hebben een DNA-profiel. Tevens gebruiken we alleen gezonde reuen van erkende fokkers.
  Showtitels zijn mooi meegenomen, maar voor ons niet doorslaggevend. We hechten veel waarde aan gezondheid, geschikte bloedlijnen, karakter en fijn in de omgang.
  Wanneer er puppy’s zijn, worden deze zo goed mogelijk gesocialiseerd. Ze groeien op in een huiselijke omgeving waar ze kennis maken met alle dagelijkse dingen waar ze in de toekomst ook mee te maken krijgen. Wanneer de pups zes weken oud zijn krijgen ze hun eerste puppyenting. We gaan dan langs bij de dierenarts voor het inbrengen van de chip en het afnemen van dna voor het dna profiel.
  Momenteel hebben we 2 Miniatuur Bull Terriërs en reu en een teef. Zij zijn een deel van ons leven. Ze leven gezellig bij ons in huis of genieten heerlijk buiten in onze royale tuin.

  Caractère:
  Le Miniature Bull Terrier, comme son grand frère le Bull Terrier, doit faire face aux préjugés sur les “chiens de combat”. Ceux qui connaissent la race, en revanche, apprécient énormément le beau caractère. Dans la famille, ils se comportent très socialement, assez docilement et avec calme. Ils ne sont pas trop bons chiens de garde, car ils ne réussissent pas très bien. En général, ils sont très flegmatiques par nature. Les visiteurs sont les bienvenus. Traiter également avec d’autres animaux de compagnie ne pose généralement pas de problème. Le propriétaire doit connaître le caractère spécifique de Bullen.

  Équilibré et capable de se comporter socialement et de manière disciplinée. Bien que têtu, particulièrement bon pour traiter avec les gens. Pas un chien qui convient à tout le monde. L’éducation en perçant le chien et en corrigeant avec une main dure peut complètement gâcher le personnage. Le Miniature Bull Terrier exige une approche cohérente dans laquelle l’utilisation de la voix est la priorité principale. Physiquement, les minis sont assez durs, contrairement à son âme si tendre. Le louer avec un comportement correct est un excellent moyen de lui obéir. Patience et humour, associés à une saine dose de respect (mutuel), sont les ingrédients d’une longue vie, accompagnés du meilleur compagnon que vous puissiez imaginer. Un Bull Terrier miniature est un chien très affectueux. Garder plusieurs chiens en même temps nécessite une grande sensibilité de la part du propriétaire.

  Élever avec un but!
  Le Bull terrier miniature est un ami pour la vie!

  Notre objectif est la reproduction à petite échelle de Bull Terriers miniatures stables et sains que le propriétaire appréciera. Nous le faisons exclusivement avec des lignées sélectives. La première priorité dans l’association est de conserver la santé et la variété, à la fois en apparence et en caractère, de manière à préserver la race telle qu’elle est aujourd’hui.

  Nous élevons uniquement des Bull Terriers miniatures selon les règlements de De KMSH, avec les tests de santé correspondants. Nous sommes également membre du B.T.C.B.

  La santé est la première étape. Les tests suivants ont donné de bons résultats: PLL • UPC • PKD • LP • LAD • Doppler • Patella. Nos chiens ont un profil ADN. De plus, nous n’utilisons que des mâles en bonne santé d’éleveurs reconnus.

  Les titres de spectacles sont bien, mais pas décisifs pour nous. Nous attachons une grande importance à la santé, à des lignées adaptées, au caractère et à une bonne interaction.

  Quand il y a des chiots, ils sont socialisés au mieux. Ils grandissent dans un environnement accueillant où ils apprennent à connaître tous les problèmes quotidiens auxquels ils devront faire face à l’avenir. À l’âge de six semaines, les chiots reçoivent leur premier vaccin. Nous visiterons ensuite le vétérinaire pour l’insertion de la puce et la collecte de l’ADN pour le profil ADN.

  Nous avons actuellement 2 Bull Terriers miniatures et un chien et une chienne. Ils font partie de nos vies. Ils habitent bien dans notre maison ou profitent de l’extérieur dans notre grand jardin.

  www.mbt-breeding.com

   

  BY:
  admin
  ×
  november 29, 2019